×
Akkoord

Nieuws

Alle nieuwsberichten uit de categorie Verzekering

Verzekeraars tonen een grotere inzet bij het opsporen van fraude. In 2018 hebben ze opnieuw meer frauduleuze gevallen ontdekt. Maar hoe gaan ze te werk en wat zijn de consequenties van deze inspanningen? Er zijn in 2021 meer fraudeurs ontmaskerd in vergelijking met eerdere jaren. Verzekeraars letten hier namelijk beter op.

Wanneer is er sprake van fraude?

Het indienen van een onterechte schadeclaim bij een verzekeraar kan als fraude betiteld worden. Als een verzekeraar kan aantonen dat er gefraudeerd is, volgt er geen uitkering en krijgt de claimer in sommige gevallen een boete van 532 euro. Dat is een compensatie voor de opsporingskosten. Bij ernstige vormen van fraude wordt ook de verzekering opgezegd en komt de fraudeur op een zwarte lijst. Ook een aangifte bij de politie is een optie.

Hoe vaak is er fraude vastgesteld in 2021?

In 2021 hebben de gezamenlijke verzekeraars 13.000 gevallen van fraude kunnen aantonen. Hiermee is het totaal aantal bewezen fraudes bij acceptatie en bij claims vrij stabiel. De besparing aan uitkeringen bedroeg in 2021 maar liefst 85 miljoen euro.

Waar bestaat de fraude uit?

Het kan gaan om een onterechte vordering van een dure zonnebril op de reisverzekering, tot het in scene zetten van een overval met gemaskerde mannen op een onderneming. De meeste onderzochte zaken hadden betrekking op particuliere verzekeringen. Bijvoorbeeld het na een inbraak extra vermiste spullen opgeven is een vorm van fraude. Het gaat om misleiding van de verzekeraar met als doel om er financieel beter van te worden.

Wordt er steeds meer gefraudeerd?

De laatste jaren blijft het totaal aantal bewezen fraudes vrij stabiel. De toegenomen aandacht op fraudedetecties beginnen zijn vruchten af te werpen. Het aantal frauduleuze claims is het afgelopen jaar onder de particulieren afgenomen met 14%, terwijl juist zakelijke fraudes met 13% is gestegen. In totaal is 85 miljoen euro niet uitbetaald als gevolg van de fraudebestrijding.

Waar letten verzekeraars op?

Ze maken gebruik van indicatoren. Een indicator is bijvoorbeeld een nieuw gesloten WA casco autoverzekering en een paar dagen na het afsluiten van de verzekering is de verzekerde auto beschadigd. Het kan gebeuren, maar het is voor verzekeraars wel aanleiding om nader onderzoek in te stellen. Daarnaast is het ook een kwestie van de claimer betrappen op een leugen. Op een aankoopbon van een gestolen tv blijkt bijvoorbeeld dat er vanaf een bankrekening is betaald die niet van de indiener van de schade is. Mogelijk is het bonnetje in dat geval van een ander. Het is aan de verzekeraar om aan te tonen dat er sprake is van fraude.

Minder schadeclaims zorgt voor een lagere premie

Zo weinig mogelijk geclaimde schades op verzekeringen is in ieders belang. Gezamenlijk moeten alle verzekerden namelijk voldoende geld bijeen brengen voor het dragen van de kosten en het betalen van de vorderingen. De verzekeraars leggen nu extra de nadruk op het onderzoeken van verzekeringsfraude om het frauderen te ontmoedigen. Zo houd je de premie zo laag mogelijk.