×
Akkoord

Nieuws

Alle nieuwsberichten uit de categorie Werkgever

Door personeel in dienst te nemen, kun je de groei van jouw bedrijf verder bevorderen. Echter, er zijn ook nadelen verbonden aan het aannemen van medewerkers. Om welke redenen kun je het beter niet doen?
Heb je geen personeel in dienst, maar krijg je het steeds drukker? Je kunt personeel in dienst nemen, maar sta wel stil bij de nadelen

Je hebt bijvoorbeeld een eenmanszaak, maar eigenlijk kun je het werk niet meer alleen aan. In de basis heb je twee keuzes. Je zoekt naar hulpkrachten voor hulp of je stoot werkzaamheden af. Door het aannemen van mensen kun je verder groeien, maar werknemers in dienst nemen brengt ook weer extra verplichtingen met zich mee. Wat zijn redenen om geen mensen aan te nemen?

Je kunt werkzaamheden over een langere periode verspreiden

In eerste instantie kun je bij een grote opdracht proberen om extra tijd te krijgen voor het afwikkelen van de opdracht. Op deze manier kun je de werkzaamheden zelf uitvoeren en heb je geen hulp van buitenaf nodig. Het inwerken van nieuwe mensen kost je namelijk veel tijd en door het spreiden van het werk kun je mogelijk een rustige periode overbruggen.

Het regelwerk kost je teveel tijd

Er komt veel kijken bij het aannemen van personeel. Zelfstandigen die het administratieve werk uitbesteden aan bijvoorbeeld de boekhouder zijn ook nog steeds veel tijd kwijt aan personeelszaken, vooral bij het aannemen van het eerste personeelslid. De gehele administratie moet je nog opzetten en je moet een contract opstellen en een arbo dienst inschakelen. Als je binnen een cao valt, dan heeft de medewerker mogelijk ook nog recht op pensioenopbouw, waar je ook nog het nodige voor moet regelen.

Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid heb je een doorbetalingsplicht

Werknemers hebben recht op loondoorbetaling bij ziekte. Dat hoeft niet erg te zijn bij ziekteverzuim van een paar dagen, maar het kan ook langer duren. De loondoorbetaling ligt bij jou, maar ook het oplossen van het bezettingsprobleem is jouw taak. Je moet namelijk wel vervanging hebben.

Personeel zorgt ook nog voor aanvullende kosten

De kosten blijven niet beperkt tot de loonkosten. Een werknemer moet je inwerken en mogelijk is er nog scholing noodzakelijk. De werkplek moet ingericht worden volgens de arbo normen om ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken. En denk ook aan de reiskosten, vakantiegeld en de werving en selectie. Zorg eerst voor inzicht in de kosten, voordat je personeel aanneemt.

Met personeel in dienst heb je specifieke verzekeringen nodig

Met personeel in dienst krijg je ook extra kosten voor de noodzakelijke verzekeringen. De loondoorbetaling bij ziekte kun je verzekeren om te voorkomen dat je hoge kosten zelf draagt. Ook schade door aansprakelijkheid moet je weer goed verzekeren. Alle gevolgen voor de verzekeringen kun je met je adviseur doorspreken.