Veelgestelde vragen

Vraag en antwoord.

Jouw vragen beantwoord

Op onze pagina met veel gestelde vragen vind je snel en eenvoudig antwoorden op vragen over polisvoorwaarden, dekking, schadeclaims en andere relevante onderwerpen. We hebben de informatie voor je verzameld om je gemakkelijk te kunnen helpen. Neem gerust een kijkje en vind direct de antwoorden die je zoekt.

Verzekeringen

In sommige gevallen dekt je basiszorgverzekering bepaalde kosten in het buitenland niet volledig of helemaal niet. In dat geval kan het nodig zijn om een aanvullende zorgverzekering of reisverzekering af te sluiten. Jouw basiszorgverzekering vergoedt spoedeisende medische zorg in het buitenland voor iedereen, tot maximaal 100% van het in Nederland geldende tarief. Als je in een privékliniek terechtkomt, kunnen de zorgkosten hoger uitvallen. Deze extra kosten vallen niet onder de basisverzekering en moeten apart verzekerd worden. Een aanvullende zorgverzekering kan deze extra medische kosten dekken, evenals een reisverzekering met dekking voor geneeskundige kosten.

Als je zowel via je zorgverzekering als je reisverzekering verzekerd bent voor medische kosten, zal je zorgverzekeraar in eerste instantie de kosten vergoeden. De reisverzekering zal het eventuele resterende bedrag dekken. Controleer altijd goed waarvoor je zorgverzekering dekking biedt en overweeg indien nodig je medische kosten op je reisverzekering te verzekeren. Op deze manier ben je niet dubbel verzekerd.

Een ‘en bloc clausule’ betekent dat een verzekeraar het recht heeft om wijzigingen door te voeren in bestaande polissen voor een groep verzekeringen. Deze wijzigingen kunnen betrekking hebben op zowel de premie als de voorwaarden. De clausule stelt de verzekeraar in staat om eenzijdig de voorwaarden aan te passen zonder toestemming van de verzekerden.

In sommige gevallen kan dit leiden tot een verhoging van de premie of een vermindering van de dekking. Indien de wijziging nadelig is voor de verzekerde, heeft deze het recht om de verzekering binnen 30 dagen te beëindigen. Dit geldt echter alleen als de verzekeraar de aanpassing zelf heeft geïnitieerd en niet wanneer deze is opgelegd door de overheid.

Gezien de veranderingen in het klimaat is het verstandig om een goede verzekering af te sluiten, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Maar wat dekt jouw verzekering precies bij schade als gevolg van het klimaat?

Bij stormschade kan het gaan om uiteenlopende situaties, zoals een omgevallen tuinhuisje, een boom die op een schuur valt of dakpannen die van het dak waaien. Verzekeraars vergoeden meestal alleen schade die is veroorzaakt door stormen met windkracht 7 of hoger, omdat dit als een officiële storm wordt beschouwd. De windkracht wordt gemeten door het KNMI. Als er geen windkracht 7 wordt gemeten, kan er rekening worden gehouden met schade aan nabijgelegen woningen. Wil je weten wat jouw polis verstaat onder storm, neem dan contact met ons op.

Bij stormschade geldt vaak een hoger eigen risico dan bij andere soorten schade. Als je een hoog eigen risico hebt en de schade is minimaal, kun je overwegen om de kosten zelf te dekken.

In de meeste gevallen wordt de nieuwwaarde van beschadigde spullen vergoed. Als de waarde van je spullen echter lager is dan 40% van het aankoopbedrag, wordt de dagwaarde uitgekeerd. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij je mogelijk niet het volledige bedrag vergoed krijgt. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor meer informatie over de dekking. Wil je weten wat jouw polis verstaat onder storm? Dan kun je de polisvoorwaarden raadplegen, maar je kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen om meer informatie over de dekking op te vragen.

Volgens de Nederlandse wetgeving heb je altijd 30 dagen de tijd om de premie van je verzekering te betalen. Als dit niet lukt, wordt de verzekering na die termijn geschorst. De dekking wordt hersteld één dag nadat de verzekeraar alle achterstallige premies heeft ontvangen, maar dit gebeurt niet met terugwerkende kracht. Tijdens de schorsingsperiode ben je onverzekerd en zijn eventuele schades voor jouw eigen risico.

Wanneer je een premieachterstand hebt op een autoverzekering (motorrijtuigverzekering), wordt je kenteken volgens wettelijke voorschriften per schorsingsdatum afgemeld bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Als je tijdens de schorsing toch deelneemt aan het verkeer, doe je dit onverzekerd en pleeg je een strafbaar feit. Als de RDW bij controle vaststelt dat jouw voertuig als onverzekerd geregistreerd staat, kun je een flinke boete verwachten!

In veel situaties bieden verzekeraars jou de mogelijkheid om de premie in termijnen te betalen, zoals per jaar, kwartaal of maand. Bovendien geven sommige verzekeraars korting wanneer je de premie in minder termijnen betaalt. Hierdoor kan het voorkomen dat het betalen van de premie per jaar voordeliger uitpakt dan maandelijkse betalingen.

Hypotheek

Wanneer je aan een bouw- of verbouwingsproject begint, kun je de facturen direct naar je geldverstrekker sturen. De geldverstrekker betaalt deze facturen vervolgens rechtstreeks uit je bouwdepot. Als je zelf kosten voorschiet, kan de geldverstrekker het bedrag naar jouw rekening overmaken. Bovendien ontvang je een rentevergoeding over het geld dat zich in je bouwdepot bevindt.

Het bedrag in het bouwdepot kun je, afhankelijk van het beleid van de aanbieder, gedurende maximaal twee jaar gebruiken. Als er na deze periode nog geld overblijft in je bouwdepot, wordt dit automatisch gebruikt als aflossing op je hypotheek. Het mooie is dat deze aflossing meestal boetevrij is.

Wie zijn huis wil verduurzamen, heeft verschillende financieringsmogelijkheden tot zijn beschikking. Het gebruik van spaargeld is een optie voor wie voldoende eigen middelen heeft. Indien er echter niet genoeg spaargeld beschikbaar is, kan het afsluiten van een lening overwogen worden. Bij veel hypotheekverstrekkers is het mogelijk om energiebesparende maatregelen mee te financieren in de hypotheek. Daarnaast bestaan er specifieke financieringsvormen, zoals een energiebespaarlening, groene hypotheek of duurzaamheidslening, die gericht zijn op het financieren van verduurzamingsmaatregelen. Het is raadzaam om goed te informeren naar de mogelijkheden en voorwaarden bij de verschillende financiële instellingen.

Bij het kopen van een huis is het mogelijk om tot 100% van de marktwaarde te lenen. Het is echter belangrijk om te weten dat er bijkomende kosten zijn die je uit eigen middelen moet betalen, deze kosten bedragen ongeveer 5-6% van de koopsom. Voorbeelden van bijkomende kosten zijn onder andere makelaarskosten, taxatiekosten, kosten voor een bouwkundige keuring en eventuele kosten voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG). In het geval van een nieuwbouwwoning dien je ook de extra kosten uit eigen middelen te kunnen betalen. Daarnaast is het mogelijk om eigen geld in te brengen in je hypotheek, waardoor je maandlasten kunnen worden verlaagd.

Bruto hypotheeklasten zijn de maandelijkse betalingen aan je geldverstrekker om de lening voor je hypotheek af te lossen. Dit omvat zowel de maandelijkse hypotheeklasten als de hypotheekrente.

Netto hypotheeklasten zijn het bedrag dat overblijft nadat je fiscale aftrekposten hebt toegepast op je bruto hypotheeklasten. Dit betekent dat een deel van je maandelijkse hypotheeklasten fiscaal aftrekbaar is bij de Belastingdienst, en het bedrag dat je uiteindelijk betaalt, zijn de netto hypotheeklasten.

Het exacte bedrag van je netto hypotheeklasten hangt af van je persoonlijke situatie en de geldende belastingregels. Het is raadzaam om advies in te winnen bij een financieel adviseur om inzicht te krijgen in je specifieke netto hypotheeklasten.

Het is doorgaans mogelijk om een hypotheek aan te vragen wanneer je net een nieuwe baan hebt. Er zijn echter enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen. Zo moet je proefperiode bij je nieuwe werkgever voorbij zijn, dien je een werkgeversverklaring aan te vragen en moet je je eerste salarisstrook hebben ontvangen. Deze documenten zijn belangrijk om je financiële situatie te kunnen beoordelen bij het aanvragen van een hypotheek.

Een overlijdensrisicoverzekering biedt bescherming tegen het risico van overlijden gedurende de looptijd van de verzekering. In het geval van overlijden keert de verzekeraar een vooraf bepaald bedrag uit aan je nabestaanden. Deze verzekering zorgt ervoor dat je nabestaanden niet in financiële problemen komen en er geld beschikbaar is in een dergelijke situatie. Het uitgekeerde bedrag kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de hypotheek of huur te blijven betalen, extra kinderopvang in te kopen of verlof op te nemen. Het geeft gemoedsrust en financiële stabiliteit in moeilijke tijden.

Makelaar

Bij de verkoop van jouw woning werken we volgens de volgende stappen:

 1. Kennismakingsafspraak: we maken graag een afspraak met jou om jouw woning te bekijken. Samen lopen we door het huis om de waarde ervan te bepalen.
 2. Waardebepaling en verkoopstrategie: op basis van de waardebepaling stellen we een visie en verkoopstrategie op. Hierin benadrukken we de pluspunten van jouw huis en identificeren we eventuele verbeterpunten die nodig zijn voor een succesvolle verkoop. Daarnaast bepalen we het bedrag waarvoor we jouw huis op de markt willen zetten.
 3. Vrijblijvend karakter: zowel de waardebepaling als de verkoopstrategie zijn geheel vrijblijvend. Jij kunt zelf beslissen of je een vervolgafspraak wilt maken of dat je niet met ons in zee wilt gaan. Jouw vrijheid staat voorop.
 4. Vaste makelaar en team: in principe krijg je een vaste makelaar toegewezen die jou gedurende het gehele verkoopproces begeleidt. Het voordeel van ons grote kantoor is dat je niet afhankelijk bent van slechts één makelaar. Mocht jouw vaste makelaar onverhoopt niet beschikbaar zijn, dan kan één van onze collega’s naadloos de taken overnemen.

We streven ernaar om jou een professionele en betrouwbare service te bieden bij de verkoop van jouw woning. Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken en te bespreken hoe we je kunnen helpen.

Ben je van plan een woning te kopen, maar twijfel je of je dit zelf kunt doen? Geen zorgen, wij staan klaar om je te helpen. Het inschakelen van een aankoopmakelaar brengt vele voordelen met zich mee. Heb je een woning op het oog die je wilt bezichtigen? Wij gaan graag met je mee. Dankzij onze lokale marktkennis kunnen we een goede inschatting maken van de waarde van de woning. We voeren een grondige inspectie uit van de bouwkundige staat en geven advies over eventuele bouwtechnische keuringen. Daarnaast controleren we de afrekening en de akte van levering bij de notaris. Een bod dat wordt gedaan door een aankoopmakelaar wordt vaak serieuzer genomen, waardoor je sneller een kans maakt.
Het inschakelen van een aankoopmakelaar bespaart je niet alleen tijd, maar ook geld. We nemen graag al je zorgen uit handen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gesprek.

Een koopcontract/koopakte is een juridisch document dat alle afspraken tussen de koper en verkoper van een woning vastlegt. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste zaken die in een koopcontract kunnen worden opgenomen:

 1. Koopsom: het bedrag waarvoor de woning wordt gekocht, inclusief eventuele afspraken over betalingstermijnen.
 2. Ontbindende voorwaarden: voorwaarden waaronder de koopovereenkomst ontbonden kan worden, zoals het niet verkrijgen van financiering of een negatieve uitkomst van een bouwtechnische keuring.
 3. Leveringsdatum: de datum waarop de eigendomsoverdracht van de woning plaatsvindt, ook wel de overdrachtsdatum genoemd.
 4. Roerende zaken: beschrijving van eventuele roerende zaken die bij de woning worden verkocht, zoals gordijnen, vloerbedekking of keukenapparatuur.
 5. Overige afspraken: andere specifieke afspraken die relevant zijn voor de koop, zoals eventuele erfdienstbaarheden, afspraken over onderhoud of de verdeling van kosten.

Het is van groot belang dat alle afspraken en voorwaarden duidelijk en correct worden vastgelegd in een schriftelijke koopakte. Dit biedt zekerheid en voorkomt misverstanden tussen de koper en verkoper. Het is daarom verstandig om bij de aankoop van een woning altijd een professionele makelaar  in te schakelen om het koopcontract op te stellen en juridisch advies te geven.

Een koopovereenkomst/koopakte is een document dat verplicht is bij de aankoop van een woning sinds 2003. Het bevat alle afspraken tussen de koper en verkoper. Hierin worden de volgende zaken beschreven:

 • De overeengekomen koopsom van de woning.
 • Eventuele ontbindende voorwaarden die de koper heeft.
 • De afgesproken leveringsdatum van de woning.
 • Een beschrijving van eventuele roerende zaken die worden overgenomen.
 • De prijs van de roerende zaken.
 • Overige afspraken die gemaakt zijn tussen de koper en verkoper.

Het opstellen van een koopovereenkomst/koopakte zorgt ervoor dat alle afspraken schriftelijk worden vastgelegd en voorkomt misverstanden. Het is belangrijk om na een mondelinge overeenkomst deze schriftelijk te laten bevestigen.

Ja, een verkoopmakelaar mag doorgaan met bezichtigingen, zelfs als er al onderhandelingen lopen over een bod. Dit komt doordat een onderhandeling niet per se hoeft te leiden tot een definitieve verkoop. Bovendien kan de verkoper geïnteresseerd zijn om te weten of er nog andere potentiële kopers zijn. In de praktijk zal de verkopende NVM-makelaar vaak aan geïnteresseerden laten weten dat er al een bod is of dat er onderhandelingen gaande zijn, zonder echter de exacte hoogte van de biedingen prijs te geven. Dit voorkomt dat er een biedingsstrijd ontstaat.

Mediation

Mediation is een proces waarbij een neutrale en deskundige mediator partijen begeleidt bij het gezamenlijk oplossen van een conflict. Onder leiding van de mediator zoeken alle betrokkenen naar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Mediation is geschikt voor diverse conflicten, zoals zakelijke geschillen, arbeidsconflicten, familieconflicten en echtscheidingen. Het biedt een gestructureerde aanpak waarbij afspraken worden vastgelegd om tot een duurzame overeenkomst te komen.

Het verschil tussen een mediator en een advocaat ligt in hun benadering van geschillenoplossing. Een mediator begeleidt partijen om gezamenlijk tot een oplossing te komen, terwijl een advocaat één partij vertegenwoordigt en juridisch probeert te winnen. Mediation biedt vaak snellere resultaten, aangezien partijen samen afspraken maken. In het geval van advocaten verloopt de communicatie meestal via hen, wat kan leiden tot langere juridische procedures en hogere kosten. Door te kiezen voor mediation kun je efficiëntere trajecten en lagere kosten verwachten. Bij Trialoog helpen wij je graag met mediation, waarbij we streven naar een constructieve en kosteneffectieve oplossing.

Ja, mediation is altijd vrijwillig. Het is niet mogelijk om de andere partij te dwingen om deel te nemen aan mediation. Als mediator kunnen we echter contact opnemen met de andere partij(en) om te verkennen of zij bereid zijn om mediation te overwegen en openstaan voor een constructieve oplossing. Het succes van mediation hangt af van de vrijwillige deelname en betrokkenheid van alle partijen.

Ja, mediation kan worden toegepast bij een breed scala aan conflicten. Of het nu gaat om echtscheidingen, familieruzies, burenruzies, arbeidsconflicten, huurgeschillen of handelsconflicten, mediation kan een geschikte oplossing bieden. Bij Trialoog staan we klaar om zowel particulieren als bedrijven te helpen bij het oplossen van hun geschillen. Neem gerust contact met ons op en ontdek hoe mediation jou kan ondersteunen bij het vinden van een constructieve en duurzame oplossing

Algemeen

Assurantiebelasting wordt door jou aan de verzekeringsmaatschappij betaald als onderdeel van de premie. Vervolgens draagt de verzekeraar dit bedrag af aan de overheid. De hoogte van het assurantiebelasting percentage wordt bepaald door de overheid.

Assurantiebelasting: Sinds 1 januari 2013 is het tarief verhoogd van 9,7% naar 21%. Assurantiebelasting betaal je niet alleen over de premie, maar ook over poliskosten. Als de verzekeraar of bemiddelaar kosten voor diensten die gerelateerd zijn aan de verzekering apart in rekening brengt, moet daarover eveneens belasting worden betaald.

Vrijgesteld van assurantiebelasting: Er zijn enkele verzekeringen waarover geen assurantiebelasting geheven wordt. Dit betreft verzekeringen die betrekking hebben op het leven, de dood of het welzijn van mensen. Voorbeelden hiervan zijn levensverzekeringen, ongevallenverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en zorgverzekeringen.

Je kunt tijdens kantooruren telefonisch contact met ons opnemen om jouw nieuwe motorvoertuig door te geven. Buiten kantooruren kun je de gegevens van jouw motorvoertuig per e-mail versturen of via ons contactformulier op de website doorgeven.

 • Professioneel en met aandacht
 • Betrokken en dichtbij
 • Verzekerd van de beste hulp
 • Al meer dan 80 jaar ervaring

Neem contact met ons op


  ×
  Akkoord